Vilniaus suvenyrai

Surinkite Vilniaus istorijas, išpasakotas medyje. Lengvos lauktuvės iš Lietuvos sostinės.