Vandeniniai

Jūrėse mariose vanduo niekada nebūna vienas- su juo ir jame galybę gyvenimų gyvena nardantieji, plūkaujantieji, repečkuojantieji, čiuožiantieji ir net plunksnuotus sparnus įmerkę Rūtusėliai Vandeniniai.