Čir vir vir pavasaris

Čir vir vir pavasaris

Tai bent! Tarsi keturi sparnuoti vėjai įsiveržia, obuolmušio nešami, į visas pasaulio puses giedodami, nieko neapdainuoto nepalikdami ir dar linksmam kaukšėjimui po gatves kviesdami! Dabar tai bus.

Prekės kodas: 80
Dydis (cm): 10.3 x 0.3 x 12
5.00 Eur

Pasirinkite:


Pakuotė:Magnetukas:


Spalva: